Spring naar inhoud

Marktverkenning & -consultatie

Marktverkenning
De overheid wil een specifiek doel bereiken en heeft hier (onder meer) ICT producten en/of diensten voor nodig. Hiervoor is een strategie en vereiste functionaliteit bepaald. Maar is er een passend aanbod? Een marktverkenning (competitief) kan veel inzicht bieden. En kan u helpen om de verwervingsvraag te verbeteren.

Marktconsultatie
Het Rijk en ICT Bedrijfsleven hebben een instrument in gebruik, de ICT Markttoets. De ICT Markttoets is verplicht voor alle projecten boven de 20 miljoen. Dit instrument kan worden ingezet voor elk project. Hoogtepunt van de ICT Markttoets is de interactieve workshop waarbij de markt discussieert over de haalbaarheid van het voornemen van de overheid. De vragen die hier ter tafel komen zijn vragen van de overheid. De ICT Markttoets kent een strak proces. Doordat het instrument standaard is, op de inhoud maatwerk is en doordat de organisatie ligt bij Branchevereniging NLdigital lukt het om in korte tijd veel antwoorden van de markt te genereren. Zodat de overheid vervolgens haar strategie, project of aanbesteding kan verbeteren. In opdracht van gemeenten, Rijksoverheden en Uitvoeringsorganisaties hebben we al ca. 40 ICT Markttoetsen afgerond. Zie ook www.ictmarkttoets.nl