Spring naar inhoud

Marktverkenning & -consultatie

Marktverkenning
De overheid wil een specifiek doel bereiken en heeft hier (onder meer) ICT producten en/of diensten voor nodig. Hiervoor is een strategie en vereiste functionaliteit bepaald. Maar is er een passend aanbod? Een marktverkenning (competitief) kan veel inzicht bieden. Is er (voldoende) aanbod? Welk aanbod? Zijn er andere inkoopstrategieën? Een marktverkenning helpt om de verwervingsvraag te verbeteren.

Zo heeft Public-Innovation ten dienste van alle gemeenten de vertrouwelijke schriftelijke marktconsultatie Omgevingswetsoftware opgezet. Hierdoor waren gemeenten in staat om de belangrijke en reeële eigenschappen en requirements van de verschillende softwarepakketten in te zien vooraf aan een eventueel inkooptraject.

Marktconsultatie
Public-Innovation heeft jarenlang ervaring als trekker namens NLdigital van het officiële Rijksoverheidsinstrument, de ICT Markttoets. De ICT Markttoets is verplicht voor alle projecten boven de 20 miljoen. Dit instrument kan worden ingezet voor elk project. Hoogtepunt van de ICT Markttoets is de interactieve workshop waarbij de markt discussieert over de haalbaarheid van het voornemen van de overheid. De vragen die hier ter tafel komen zijn vragen van de overheid. Doordat het instrument standaard is, op de inhoud maatwerk is en de organisatie ligt bij Branchevereniging NLdigital, lukt het om in korte tijd veel antwoorden van de markt te genereren. Zodat de overheid vervolgens haar strategie, project of aanbesteding kan verbeteren. In opdracht van gemeenten, Rijksoverheden en Uitvoeringsorganisaties hebben we al ca. 40 ICT Markttoetsen afgerond. Zie ook www.ictmarkttoets.nl