Spring naar inhoud

Marktverkenning & -consultatie

Marktverkenning
Voordat een ICT strategie wordt behaald door de aanschaf van producten en/of diensten, dient de overheid te weten wat ze wil (aanbesteden). Hiervoor dient een marktverkenning te worden georganiseerd.

Marktconsultatie
Het Rijk en ICT Bedrijfsleven hebben een instrument in gebruik, de ICT Markttoets. De ICT Markttoets is verplicht voor alle projecten boven de 20 miljoen. Dit instrument kan worden ingezet voor elk 'spannender' project. Hoogtepunt van de ICT Markttoets is de interactieve workshop waarbij de markt discussieert over de haalbaarheid van het voornemen van de overheid. De vragen die hier ter tafel komen zijn vragen van de overheid. De ICT Markttoets kent een strak proces. Doordat het instrument standaard is, op de inhoud maatwerk is en doordat de organisatie ligt bij Branchevereniging Nederland ICT lukt het om in korte tijd veel antwoorden van de markt te genereren. Zodat de overheid vervolgens haar strategie, project of aanbesteding kan verbeteren. In opdracht van gemeenten, Rijksoverheden en Uitvoeringsorganisaties hebben we al ca. 35 ICT Markttoetsen afgerond. Zie ook www.ictmarkttoets.nl

Marktverkenning of -consultatie? Public-Innovation ontzorgt.